banner-news

Rozhodující faktor ovlivňující cenu rušičky signálu mobilního telefonu

Dobrý den, přijďte se poradit s našimi produkty!

V průběhu minulých projektů stínění signálu je částí, která nejlépe odráží hodnotu, skutečná poptávka zákazníka, tj. Faktor, který cenu skutečně určuje, je poptávka zákazníka. Například ve vnitřní oblasti 50m * 50m budou náklady na blízké nevyužité základnové stanice nižší než náklady na základnové stanice; náklady na otevřenou místnost bez přístřešku budou nižší než náklady na přístřeší; 24hodinové nepřerušované celopásmové stínění bude levnější než přerušované Cena stínění v některých frekvenčních pásmech je nízká; cena hrubého zkušebního stínění (pouze středové stínění) je nižší než cena přesného stínění; atd.

V projektu je podle potřeb zákazníků, rozložení místa a síly rádiového signálu stínící systém často postaven ve formě stínění hostitelský + anténní rozvod. Jedná se o profesionálnější a účinnější spolehlivou technologii v oblasti stínění. Metoda stínění upřednostňovaná bezpečnostní agenturou je spolehlivější než jedno zařízení a její cena se liší v závislosti na velikosti stíněné oblasti a prostředí na místě.

V rodině se někteří rodiče obávají, že jejich děti budou závislé na sítích mobilních telefonů, a zváží nákup rušiček, a často tajně nakupují rušičky signálů za stovky tisíc dolarů. Tato zařízení budou přímo narušovat používání mobilních telefonů v sousedství. Po obdržení stížnosti tři hlavní operátoři provedou šetření. Pokud budou nalezeni, mohou být vystaveni nezákonným pokutám.

Rozhodujícím faktorem v ceně rušiček signálu mobilních telefonů je proto poptávka uživatelů. Požadavky na stínění jsou vysoké a cena je vysoká a nízká cena bude snížena. Původním záměrem stínění je však dosáhnout efektu bez ovlivnění třetí strany, takže dokonalejší štít nebude příliš levný. Zákon hodnoty určuje

 


Čas zveřejnění: 19. října 2020